Knjiga / Book design / Matej Miklavec
Grafično oblikovanje knjig je poglavje zase. Velikokrat se zgodi, da ima naročnik svojo vizijo, kako naj njegova knjiga izgleda a preko pogovorov, srečanj z naročnikom, spoznavanja njega ter prebiranja same publikacije pridemo do povsem drugačnega zaključka. In nastane nekaj izjemnega, kar resnično odraža ne samo glavno nit knjige ampak tudi značaj njenega avtorja.
▪▪▪
Graphic design of books is a special chapter. It often happens to us that the client has his own vision of how the book should look like. However, through conversations, meetings with the client or reading the publication itself we get to know the author very well and so we come to a completely different conclusion. And then something amazing is created, a graphic design that reflects not only the main thread of the book but also the character of its author.
Dr. Matej Miklavec, avtor knjige »Začni s sladico« je coach in mentor, ki skrbi za razvoj osebnih potencialov med posamezniki in kadri v priznanih podjetjih.
Zato Matejeva izbira modre barve kot vodilne za svoj priročnik (modra v poslovnem svetu sodi med najbolj priljubljeno in se tudi zelo pogosto pojavlja pri tovrstnih publikacijah), za nas ni bilo presenečenje.
A preko naše poglobljene analize smo ugotovile, da je oranžna bistveno boljša odločitev saj v bralcu vzpodbudi bolj pristne občutke, sproži več pozitivne energije že ob samem gledanju knjige ter pritegne pozornost.​​​​​​​
Oranžna nastopa tudi kot barva naslovnih strani posameznih poglavij.​​​​​​​
▪▪▪
Dr. Matej Miklavec, author of the book "Start with dessert" is a coach and mentor. He takes care of the personal potential development among individuals and human resources in well-known companies.
Therefore, when Matej told us he chose blue as a guiding colour in his handbook (blue is one of the most popular colours used in the business world and it also appears very often in such publications) we were not surprised.
However, through our in-depth analysis, we found out that orange would be a significantly better decision as it stimulates more authentic feelings in the reader, triggers more positive energy just by looking at the book and attracts attention.
Orange has also been used as background colour for title pages of individual chapters.
Zakaj »,«?
Poseben poudarek smo dale oblikovanju platnic. S svojo obliko in izgledom nakazujejo večdimenzionalnost vsebine. Gre namreč za knjigo uvidov, zapisanih misli, ki jih avtor imenuje "aha trenutki".
Vejica odraža premor med eno in drugo mislijo, čas za predah, razmislek. Prav zato, je ravno vejica postala glavni grafični element knjige.
Dizajn platnice smo oplemenitili s skrbnim izborom teksturiranega kreativnega papirja.
▪▪▪
Why ","?
We put special emphasis on the book cover design. With the shape and layout, covers indicate the multidimensional nature of the content. It is a book of insights, written thoughts, which the author calls "aha moments".
The comma reflects a pause between one thought and another, time for rest, reflection. That is why the comma has become the main graphic element of the book.
We refined the cover design with a careful selection of textured creative paper.
Začni s sladico
Začni s sladico
Začni s sladico
Začni s sladico
»Naj sporočila v tej knjigi ne bodo navodila. Berite jih na način, kot berete vic – osredotočite se na duh sporočila, ki se pojavi kot nekaj neponovljivega v vas v tistem trenutku.«
O Mateju / About Matej​​​​​​​

You may also like

Back to Top