grafična podoba / corporate identity / 
Balance pravno svetovanje, mag. Ana Poljak
Balance je grafična podoba, ki je nastala v sodelovanju z mag. Ano Poljak.
Balance nudi pravno svetovanje in pravno pomoč na področju delovnega prava in prava socialne varnosti ter na področju varstva in uveljavljanja pacientovih pravic.

mag. Ana Poljak pravi; "Ignorantia iuris nocet! "
(nepoznavanje prava škodi)
▪▪▪
več o grafični podobi
Logotip Balance pravnega svetovanja je TEHTNICA ~ simbol PRAVIČNOSTI.
Predstavlja osebno stališče, ki se se steka v vizijo in poslanstvo podjetja BALANCE ~ pravičnost kot pojem, moralni koncept, etična norma in temeljna pravna vrednota.

▪▪▪
"Ignorantia iuris nocet! "
BALANCE / mag. Ana Poljak​​​​​​​

You may also like

Back to Top