oprema vozil / vehicle graphics 
Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.

Marjetica Koper je sodobno in učinkovito javno podjetje, ki prebivalcem Mestne občine Koper in Občine Ankaran zagotavlja čisto in varno okolje. Podjetje razpolaga z obsežnim voznim parkom, vključno s tovornjaki za odvoz smeti, avtomobili in čistilnimi vozili. Vsa vozila smo grafično opremili in jim dali prepoznavno podobo.
S celovito grafično podobo, ki vključuje logotipe, barvne sheme in ilustracije, zagotovimo, da je vsak posamezni avtomobil in tovornjak takoj prepoznaven kot del flote Marjetica Koper. To gradi zaupanje med prebivalci, krepi blagovno znamko in njeno prisotnost v vsakdanjem življenju.

Dosledna in prepoznavna vizualna identiteta je pomemben element pri gradnji blagovne znamke. Na ta način jasno komuniciramo vrednote Marjetice Koper, kot so; skrb za okolje, zanesljivost in profesionalnost največjega ponudnika komunalnih storitev v regiji.

▪▪▪

Marjetica Koper is a modern and efficient public company that ensures a clean and safe environment for the residents of the Municipality of Koper and the Municipality of Ankaran. The company operates an extensive fleet, including garbage trucks, cars, and cleaning vehicles. 

We have graphically branded all vehicles and given them a recognizable look. With a comprehensive graphic design that includes logos, color schemes, and other visual elements, we ensure that each individual car and truck is immediately recognizable as part of the Marjetica Koper fleet. This builds trust among residents, strengthens the brand, and enhances its presence in everyday life.

/

In cooperation with: superprint.si
& Marko Ugrin, marketing of MK

You may also like

Back to Top