ABCLogistics update / web presentacija in tiskovine
Sodelovanje z ABCLogistics, ki je svetovni ponudnik logističnih rešitev! 
Pri Helikopterdesign smo imeli privilegij oblikovati njihovo podobo in tiskovine, ki bodo ponesli njihovo poslovanje še višje. 

Ustvarili smo tiskovine, ki bodo poudarile in predstavile edinstveno identiteto ABC Logistics. Poleg tega smo oblikovali njihov sodobno spletno stran, ki bo strankam omogočila enostaven dostop do njihovih vrhunskih logističnih storitev.

Združevanje moči z ABCLogistics nam je omogočilo, da smo ustvarili vizualno izkušnjo, ki odseva njihovo inovativnost in globalno prisotnost. S ponosom smo oblikovali pot, po kateri bodo njihove storitve vstopile v svet s še večjo močjo.

▪▪▪
At Helikopterdesign, we had the privilege to shape their identity and promotional materials that will elevate their business even further.

We crafted promotional materials designed to highlight and present the unique identity of ABCLogistics. Additionally, we designed their modern website, providing customers with easy access to their top-notch logistic services.

Pooling our strengths with ABCLogistics has enabled us to create a visual experience that mirrors their innovation and global presence. We proudly crafted a path through which their services will enter the world with even greater impact.

You may also like

Back to Top